De stichting

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het mogelijk maken van behandelingen om nekinstabiliteit te verhelpen en het welzijn van een patiënt met nekinstabiliteit te verbeteren, bijvoorbeeld van patiënten met CCI en/of AAI. Deze patiënten zijn in hun dagelijks leven ernstig beperkt. Zij hebben veel pijn en kunnen niet op normale wijze deelnemen aan het dagelijks leven. De stichting wil het voor deze patiënten mogelijk maken om met het inzamelen van geld specialistische operaties in het buitenland te kunnen ondergaan. Daarnaast zal de stichting voorzien in de bijkomende kosten van zulke ingrepen; vooronderzoeken, opname, nazorg, complicaties, reis-en verblijfskosten, vervoer, hulpmiddelen etc. Het gaat om zorg die niet vergoed wordt door de Nederlandse zorgverzekeraar.

Tevens zal de stichting zich inzetten voor meer bekendheid en bewustwording omtrent de aandoening. diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, medici en betrokkenen. Ook zal zij zich inzetten om het wellicht voor patiënten in de toekomst mogelijk te maken om in Nederland geholpen te worden.

Telkens kiest de stichting één persoon uit die voldoet aan de gestelde eisen van de stichting en zal hier geld voor in gaan zamelen. Als eerste begunstigde is gekozen Djoeke Dijkstra. Wanneer zij geholpen is, blijft er binnen de stichting eerst een periode geld beschikbaar voor late(re) complicaties en zorg na de operatie. Daarna blijft deze of in vergelijkbare vorm voortbestaan om een nieuwe patiënt met nekinstabiliteit te gaan helpen of wordt deze overgedragen aan een nieuw bestuur voor een nieuwe patiënt. Wanneer de stichting wordt opgeheven dan zal het eventuele, resterende bedrag naar een stichting met een vergelijkbaar doel gaan met ANBI status.

Bestuursleden

De stichting bestaat uit drie bestuursleden, namelijk Pier Wouda: voorzitter van de stichting, Dennis van der Veen: penningmeester en Fieke Dijkstra: secretaris. Het bestuur zal zich samen met vrijwilligers, veelal familieleden, vrienden en andere betrokkenen van de patiënt, volop inzetten om het primaire doel van de stichting zo snel mogelijk te behalen. Namelijk het inzamelen van geld voor een operatie aan de nekwervels in Barcelona, in eerste instantie voor Djoeke. De bestuurders van de stichting zullen niet beloond worden voor hun inzet.