Help Djoeke Hopen

Doel van de stichting

De stichting is opgericht voor Djoeke. Het hoofddoel is dat Djoeke behandeld kan worden in Barcelona door gespecialiseerde neurochirurgen. De stichting maakt het mogelijk dat Djoeke aan haar wervels geopereerd kan worden om zo de instabiliteit te verbeteren en haar welzijn te vergroten. Zij is in haar dagelijks leven ernstig beperkt, zij heeft veel pijn en kan niet deelnemen aan het dagelijks leven. De stichting zamelt geld in voor Djoeke, zodat zij specialistische operaties in het buitenland kan ondergaan. Daarnaast voorziet de stichting in de bijkomende kosten van deze ingrepen; vooronderzoeken, opname, nazorg, complicaties, reis-en verblijfskosten, vervoer, hulpmiddelen etc. Het gaat om zorg die niet vergoed wordt door de Nederlandse zorgverzekeraar.

Wanneer zij geholpen is, blijft er vanwege de aard en grilligheid van de aandoening binnen de stichting geld beschikbaar voor mogelijk late(re) complicaties en zorg na de operaties. Wanneer de stichting wordt opgeheven dan zal het eventuele resterende bedrag -volgens de statuten van de stichting- naar een stichting met een vergelijkbaar doel gaan.

Bestuursleden

De stichting bestaat uit drie bestuursleden, namelijk Pier Wouda: voorzitter van de stichting, Dennis van der Veen: penningmeester en Fieke Dijkstra: secretaris. Het bestuur zal zich samen met vrijwilligers, veelal familieleden, vrienden en andere betrokkenen van Djoeke volop inzetten om het doel van de stichting zo snel mogelijk te behalen. Namelijk het inzamelen van geld voor behandeling van Djoeke in het buitenland. De bestuurders van de stichting zullen niet beloond worden voor hun inzet.